Heja Kina!

0kommentarer

Bättre för miljön och bättre för resenärer...
 
"Vissa av de industriella kinesiska satsningarna pekar i riktning mot ett allt större miljöansvar hos de kinesiska myndigheterna. Ett exempel är satsningen på järnvägstrafik, där höghastighetstågen måhända kommer att konkurrera ut stora delar av flygtrafiken. Kina har sedan några år världens snabbast växande linjeutbyggnad för höghastighetståg. I december 2012 invigdes den sista delen i förbindelsen mellan Beijing och Guanzhou (Kantoon), vilket innebär att man nu kan resa de 230 milen från huvudstaden till södra Kina på c:a 8 timmar mot tidigare 22. Noterbart inför framtida resande är att kineserna tagit initiativ till planeringen av en höghastighetsbana från Beijing till London, via S:t Petersburg. En resa som kommer att ta c:a 2 dygn. Det kan jämföras med den klassiska Transsibiriska järnvägen som tar passagerarna från Moskva till Beijing på en vecka."
 

Kommentera

Publiceras ej